แบบฟอร์มสมัครโครงการ

ข้อมูลการใช้งานระบบ

 • สมัครร่วมโครงการ
 • ประเภทอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
 

ส่งผลงาน

 • สามารถส่งผลงานได้ จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
 • เฉพาะ .pdf หรือ .jpg และขนาดไม่เกิน 2MB

  No file uploaded.

 

หัวหน้าทีม

 • เฉพาะ .pdf หรือ .jpg และขนาดไม่เกิน 2MB

  No file uploaded.

 • เฉพาะ .pdf หรือ .jpg และขนาดไม่เกิน 2MB

  No file uploaded.

 

ข้อมูลผู้สมัคร/เข้าร่วมประกวด

 • สมาชิก 1
 • เฉพาะ .pdf หรือ .jpg และขนาดไม่เกิน 2MB

  No file uploaded.

 • เฉพาะ .pdf หรือ .jpg และขนาดไม่เกิน 2MB

  No file uploaded.

 • สมาชิก 2
 • เฉพาะ .pdf หรือ .jpg และขนาดไม่เกิน 2MB

  No file uploaded.

 • เฉพาะ .pdf หรือ .jpg และขนาดไม่เกิน 2MB

  No file uploaded.

 • สมาชิก 3
 • เฉพาะ .pdf หรือ .jpg และขนาดไม่เกิน 2MB

  No file uploaded.

 • เฉพาะ .pdf หรือ .jpg และขนาดไม่เกิน 2MB

  No file uploaded.

 • สมาชิก 4
 • เฉพาะ .pdf หรือ .jpg และขนาดไม่เกิน 2MB

  No file uploaded.

 • เฉพาะ .pdf หรือ .jpg และขนาดไม่เกิน 2MB

  No file uploaded.

 

ความยินยอมเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล

 • บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“เอฟดับบลิวดี”) พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่คุณ เราตระหนักดีว่าความปลอดภัยของข้อมูลของคุณเป็นสิ่งสำคัญ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัว และสัญญาว่าการประมวลผลข้อมูลของคุณ จะเป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเอฟดับบลิวดีเพื่อผลประโยชน์ต่อตัวคุณ โปรดอ่านรายละเอียดและให้ความยินยอม ดังนี้

  คุณยินยอมให้เอฟดับบลิวดี เก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฎในแบบฟอร์มฉบับนี้ เพื่อดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์ VIRAL VDO IDEA ระดับมหาวิทยาลัย และใช้ในการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเพื่อสนับสนุนโครงการนี้

  คุณรับรองและรับประกันว่า คุณได้แจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอฟดับบลิวดี ตามที่ปรากฎใน https://www.fwd.co.th/th/privacy-policy/ ให้แก่สมาชิกในทีมแล้ว ซึ่งมีการแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล

  หากคุณไม่ให้ความยินยอมเอฟดับบลิวดีจะไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนเพื่อให้คุณเข้าร่วมโครงการนี้ได้ ทั้งนี้ คุณมีสิทธิยกเลิกความยินยอมได้ผ่านช่องทาง allcorporatebrandandimc.th@fwd.com
 

โปรดยืนยันตัวตน